Verkoopprocedure Boszoom ‘Gouden Rand’

 • De verkoop van de 26 woningen in Boszoom ‘Gouden Rand’ start op woensdag 29 november
  2017 om 17.00 uur. Vanaf dit moment kan er alleen online via het inschrijfformulier op de
  website worden ingeschreven. De link hiervoor is www.boszoom-pijnacker.nl/inschrijven
 • De inschrijving sluit op woensdag 13 december 2017 om 12.00 uur.
 • U kunt zich inschrijven voor een woning van uw voorkeur, voor de op de prijslijst vastgestelde
  koopsom. U kunt ook meerdere voorkeuren aangeven door een 1e t/m 6e keuze in te vullen, op volgorde van belangrijkheid.
 • Op donderdag 14 december zal de toewijzing van de woningen plaatsvinden. Heeft u een
  bouwnummer toegewezen gekregen dan wordt u hier deze dag telefonisch van op de hoogte
  gesteld.
 • Indien er twee of meerdere inschrijvingen als eerste keus op een bouwnummer zijn, wordt u
  hier op donderdag 14 december van op de hoogte gebracht en krijgt u de gelegenheid een bod
  uit te brengen op het betreffende bouwnummer. Dit kan middels het biedingsformulier dat u
  dan zal worden verstrekt. Dit formulier dient u rechtstreeks aan notaris Mr. J.D. Wienen te
  Pijnacker doen toekomen.
 • Indien er gelijke biedingen worden uitgebracht op een bepaald bouwnummer, dan zal er een
  loting plaatsvinden onder toezien van genoemde notaris.
 • Heeft u een woning toegewezen gekregen, dan wordt er een afspraak met u gemaakt voor het
  optiegesprek. De optie dient binnen redelijke termijn worden omgezet in een koop, door het
  tekenen van de koop-/ aannemingsovereenkomst. Dit gebeurt tijdens een tweede afspraak, het
  koopgesprek.
 • Heeft u, ondanks uw tijdige inschrijving, geen woning toegewezen gekregen? Dan wordt u
  hierover na de toewijzingsprocedure per e-mail geïnformeerd en komt u automatisch op de
  reservelijst.
 • Inschrijfformulieren die na de sluiting van de inschrijftermijn binnenkomen, worden niet
  meegenomen in de toewijzing. Deze worden automatisch aan de reservelijst toegevoegd. Achter
  de tijdige ingediende inschrijvingen van kandidaten die geen woning hebben toegewezen
  gekregen.
 • Het inschrijfformulier is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Dit houdt in dat uitsluitend
  de op dit formulier vermelde persoon/ personen op het opgegeven woonadres voor een woning
  in aanmerking kan/ kunnen komen.
 • Echtparen, geregistreerde partners en ongehuwd samenwonenden die samen een woning
  willen kopen, dienen het formulier dan ook samen in te vullen. Er is dus maar één inschrijving
  per huishouden toegestaan.